Deze zomer bij Halley

Cursus ‘Poollicht, dansende kleuren in het noorden”

Sterrenwacht Halley organiseert deze zomer de cursus ‘Poollicht, dansende kleuren in het noorden.’
Die bestaat uit twee lessen: op de dinsdagavonden 26 juni en 3 juli 2018 van 20.00-22.15 uur.
De cursus wordt verzorgd door Halleylid Niels Nelson.
Het poollicht is een van de kleurrijkste verschijnselen aan de nachtelijke hemel. Het is moeilijk te voorspellen wanneer poollicht in Nederland aan de hemel te zien is. En de kans op poollicht is in ons land maar 1/200 ten opzichte van streken rond de Noordpool.
De oorsprong van het poollicht ligt bij de zon. Het heeft te maken met geladen deeltjes die door magnetische activiteit de zon kunnen verlaten met snelheden van ongeveer 2 miljoen kilometer per uur. De deeltjes worden bij de aarde opgevangen en een klein deel daarvan cirkelt uiteindelijk naar de streken rondom de polen.
Poollicht heeft historisch gezien vooral de Scandinavische, Canadese en Russische volken beïnvloed in hun kijk op de verschijnselen van buitenaf. Modern onderzoek wordt daarom ook geleid door wetenschappelijke instituten in die landen.
Het cursusgeld bedraagt € 20,-- (voor Halleyleden: € 10,--).
Meer informatie en aanmelden: Bareld Muurling, b.muurling@telfort.nl.

Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel (halverwege Heesch en Vinkel). De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven. Meer informatie over Sterrenwacht Halley: www.sterrenwachthalley.nl.