30 km-zone voor taurossen in Schaijkse bossen

SCHAIJK - Taurossen en andere grazers kunnen binnenkort onbelemmerd rondstruinen in een groter stuk van de Maashorst: van Slabroek, langs de plassen van Hofmans naar 't Mun in Schaijk. Daarvoor is een oversteek met 30 km-zone nodig in de Palmstraat.

,,We gaan binnen afzienbare tijd een paar losse begrazingsgebieden aan elkaar koppelen. Het gaat om de Brobbelbies en Kanonsberg/Munse Heide. Zo ontstaat één groot gebied'', meldt Anke Dielissen van ARK Natuurontwikkeling.

In de Palmstraat schuift het raster vier-vijfhonderd meter op noordwaarts richting zandwinplassen van Hofmans. Het nieuwe raster-tracé is al voorbereid met de sloop van bomen en egalisering, en het slaan van palen.
De gemeente Landerd plaatst er borden 'verboden te parkeren' en 30 km als maximumsnelheid over een strook van enkele honderden meter. Veeroosters zorgen er voor dat de grote grazers niet 'kunnen ontsnappen'.

'Rustig rijden'
,,Zo kunnen de grote grazers veilig oversteken. Bovendien wil je ook dat mensen er ter plekke rustig rijden'', stelt Dielissen. De koppeling zat al langer in de pijplijn. ,,We zaten op het definitief worden van het verkeersbesluit te wachten. Als de veeroosters worden geleverd, kan de aannemer aan de slag.''

Bron: Brabants dagblad